Conform Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3353/20.03.2017 s-a infiinţat Centrul Judeţean de Excelenţă Vaslui având susţinerea consiliilor locale din Vaslui, Bârlad şi Huşi.
Centrul Judeţean de Excelenţă Vaslui este unitate cu personalitate juridică, înfiinţată în baza art. 57 alin. 1,2,3 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, în baza OMEN 5.577/2011 şi a HCL Vaslui nr. 107/27.07.2018.

Misiunea Centrului Judeţean de Excelenţă Vaslui este de a promova şi sprijini dezvoltarea elevilor capabili de performanţă, în toate domeniile, de a forma un nucleu educaţional orientat către dezvoltarea capacităţilor individuale la nivel maximal.
Pegătirea tinerilor capabili de performanţă se face în grupe de excelentă, pe ani de studiu şi discipline, numărul de elevi din fiecare grupă fiind, de regulă, de minim 8 şi maxim 15. Grupele de excelenţă se organizează pentru discipline la care se organizează olimpiade naţionale şi internaţionale, pentru activităţi care vizează dezvoltarea competenţelor interdisciplinare, pluridisciplinare şi transdisciplinare, pentru activităţi care vizează performanţe artistice.

Cursurile se desfăşoară la Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui, Colegiul Naţional “Gh. Roşca Codreanu” Bârlad, Colegiul Naţional Cuza-Vodă” Huşi.

Succes tuturor celor care realizează performanţa în învăţământul vasluian!