Conform Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3353/20.03.2017 s-a infiinţat Centrul Judeţean de Excelenţă Vaslui având susţinerea consiliilor locale din Vaslui, Bârlad şi Huşi.
Centrul Judeţean de Excelenţă Vaslui este unitate cu personalitate juridică, înfiinţată în baza art. 57 alin. 1,2,3 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, în baza OMEN 5.577/2011 şi a HCL Vaslui nr. 107/27.07.2018.

Misiunea Centrului Judeţean de Excelenţă Vaslui este de a promova şi sprijini dezvoltarea elevilor capabili de performanţă, în toate domeniile, de a forma un nucleu educaţional orientat către dezvoltarea capacităţilor individuale la nivel maximal.
Pregătirea tinerilor capabili de performanţă se face în grupe de excelentă, pe ani de studiu şi discipline, numărul de elevi din fiecare grupă fiind, de regulă, de minim 8 şi maxim 15. Grupele de excelenţă se organizează pentru discipline la care se organizează olimpiade naţionale şi internaţionale, pentru activităţi care vizează dezvoltarea competenţelor interdisciplinare, pluridisciplinare şi transdisciplinare, pentru activităţi care vizează performanţe artistice.

Pentru anul 2018, Centrul Judeţean de Excelenţă – Vaslui va funcţiona cu un număr de 45 de grupe de elevi distribuite pe cele trei zone Vaslui, Bârlad şi Huşi, în funcţie de potenţialul acestora, după cum urmează: Vaslui – 20 grupe, Bârlad – 15 grupe, Huşi – 10 grupe, cu un număr de 360 – 675 elevi în total. Disciplinele la care se organizează cursuri de excelenţă sunt: matematica, informatica, fizica, chimia, biologia, geografia şi limbile străine, discipline care au fost selectate ţinând cont de performanţele obţinute în ultimii 3 ani şcolari.
Cursurile se desfăşoară în unităţile de învăţământ următoare: Colegiul Naţional “Mihail Kogălniceanu” Vaslui, Colegiul Naţional “Gh. Roşca Codreanu” Bârlad, Colegiul Naţional Cuza-Vodă” Huşi.

 

Pentru anul 2019, în funcţie de resursele bugetare Centrul Judeţean de Excelenţă – Vaslui îşi propune extinderea activitatăţii atât sub aspectul disciplinelor cât şi al numărului de grupe.

Succes tuturor celor interesaţi de promovarea performanţei în învăţământul vasluian!

Inspector Şcolar,
Prof. Nuşa Dumitriu-Lupan